Awesome Image

Lưu ý trong quá trình làm sạch

Lưu ý trong quá trình làm sạch:

1. Dọn dẹp tất cả đất cát và các vật cản trước khi làm sạch.

2. Tuân  thủ các phương thức ít cản trở và gây phiền hà tối thiểu cho công tác làm sạch, đặc biệt vào buổi sáng sớm và trong các tình huống phát sinh.

3. Phục hồi các bề mặt càng gần điều kiện hoàn hảo càng tốt.

4. Luôn sử dụng phương pháp làm sạch đơn giản nhất và tác nhân ôn hòa nhất; Nếu có nghi ngờ cần được tư vấn thêm.

5. Ý thức về độ nguy hiểm của tính an toàn, ví dụ các dây mềm, các tấm thảm lỏng, sàn ẩm.

6. Dọn dẹp tất cả các bụi bẩn. Không di chuyển chúng và vùng khác, ví dụ sử dụng thiết bị thu gom rác được nhúng ẩm hóa học, các chất chân không và các phụ tùng, và hệ thống chân không tập trung.

7. Tiến hành mỗi quá trình làm sạch trong thời gian nhanh nhất có thể.