Awesome Image

Nguyên tắc sử dụng hóa chất

Một trong những nguyên tắc làm sạch quan trọng mà nhân viên làm sạch phải nắm được là nguyên tắc sử dụng hóa chất. Cùng T&Q Services lưu ý những nguyên tắc dưới đây:

1. Bình chứa hóa chất phải được ghi rõ nhãn mác, công dụng và mục đích sử dụng.

2. Phải để hóa chất đúng nơi quy định.

3. Không sử dụng hóa chất khi chưa được hướng dẫn, hóa chất phải được pha theo tỷ lệ cho phép của hóa chất.

4. Không sử dụng hóa chất đậm đặc lên mọi bề mặt, khi sử dụng phải có sự chỉ đạo trực tiếp từ giám sát.

5. Khi sử dụng hóa chất phải đeo găng tay, sau khi sử dụng phải rửa tay và mặt sạch sẽ, thay quần áo bảo hộ sau khi hết giờ làm việc.

6. Tuân thủ quy định về thu gom rác thải đối với hóa chất.