Awesome Image

Nguyên tắc chung trong quá trình làm sạch

Cùng T&Q Services lưu ý những nguyên tắc chung trong quá trình làm sạch:

1. Làm sạch từ trên cao xuống dưới thấp.

2. Làm sạch từ trong ra ngoài.

3. Làm từ nơi bẩn ít tới nơi bẩn nhiều.

4. Làm sạch toàn bộ không bỏ sót.

5. Làm đâu được đấy, làm đâu dứt điểm đấy.

6. Sử dụng riêng dụng cụ vệ sinh cho từng khu vực.

7. Chia nhỏ khu vực để làm vệ sinh.

8. Sử dụng đúng, đủ liều lượng các hóa chất làm sạch.

9. Thực hiện theo quy trình và kế hoạch đề ra.